Επιστροφές – Αντικατάσταση Προϊόντων

Επιστροφές γίνονται μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της Εταιρείας

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης- επιστροφής, θα χρειαστεί να μας ζητήσετε να σας στείλουμε με email το ειδικό «έντυπο επιστροφής» το οποίο αφού συμπληρώσετε θα πρέπει να μας το στείλετε τόσο με email στο orders@ourcreations.gr όσο και σε έντυπη μορφή μαζί με τα προς επιστροφή προϊόντα. Αν δεν αποσταλεί συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο τότε δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή.

Στην περίπτωση μη προσωποποιημένων προϊόντων – προϊόντων που κατασκευάστηκαν ειδικά για εσάς και εντός προθεσμίας 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής εφόσον τα προϊόντα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και αφού μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, υπαιτιότητα Πελάτη ή υπαιτιότητα Εταιρείας.
Στην περίπτωση προσωποποιημένων προϊόντων – προϊόντων που κατασκευάστηκαν ειδικά για εσάς και εντός προθεσμίας 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε μόνο τα προϊόντα εκείνα που αποδεδειγμένα έχουν κάποιο ελάττωμα – πρόβλημα που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας.  Επιστροφές προσωποποιημένων προϊόντων – προϊόντων που κατασκευάστηκαν ειδικά για εσάς δεν γίνονται δεκτές για κανένα άλλο λόγο – αιτία.

Υπαιτιότητα της εταιρείας υπάρχει μόνο όταν:

  • Το προϊόν έχει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα πρόβλημα.
  • Οι διαφοροποιήσεις, όπως χρώμα εκτύπωσης, κλπ μεταξύ όμοιων προϊόντων (προσκλητήρια,αυτοκόλλητα,  κάρτες, φυλλάδια, μενού, διακοσμητικά, αναμνηστικά κλπ) είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.  Εξαίρεση αποτελούν τα ξύλινα.
  • Τα όσα αναγράφονται στο τελικό προϊόν διαφέρουν σε σχέση με τα όσα αναγραφόταν στην τελική μακέτα που ενέκρινε ο πελάτης.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν υπαιτιότητα τις εταιρείας οι παρακάτω περιπτώσεις:

  • Οπτικές διαφοροποιήσεις στην ομοιομορφία και στο χρώμα των προϊόντων που κατασκευάζονται από ξύλο. Το ξύλο σαν υλικό κατασκευής δεν μπορεί ποτέ αν έχει απόλυτη ομοιομορφία και πάντα διαφοροποιείται.
  • Χρωματικές διαφορές. Τα χρώματα του προϊόντος που θα παραλάβεται θα διαφέρουν από τα χρώματα που βλέπετε σε οποιαδήποτε οθόνη ή που έχετε εκτυπώσει σε οποιοδήποτε εκτυπωτή. Αν θέλετε να γνωρίζεται πως θα είναι χρωματικά το προϊόν που θα παραλάβεται θα πρέπει να ζητήσετε κατασκευή και αποστολή δείγματος. Τα χρώματα εκτύπωσης του τελικού προϊόντος που θα παραλάβεται σε σχέση με αυτό του δείγματος μπορεί να διαφέρουν σε ποσοστό εως και 10% και αυτό οφείλεται στην διαδικασία παραγωγής του δείγματος – ψηφιακή εκτύπωση.
  • Τυχόν λάθη σε κείμενα, τηλέφωνα, ονόματα κλπ τα οποία υπήρχαν και στην μακέτα που ενέκρινε ο πελάτης. Υπεύθυνος για τον τελικό έλεγχο των όσων αναγράφονται στην μακέτα είναι ο πελάτης, ο οποίος δίνει και την έγκριση για να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής.

Στην περίπτωση που η επιστροφή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή θα γίνει με την μεταφορική που θα σας υποδείξει η Εταιρεία.  Το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον πελάτη στην περίπτωση που η επιστροφή γίνει με μεταφορική διαφορετική από αυτή που θα σας υποδείξει η Εταιρεία.
Στην περίπτωση που η επιστροφή γίνεται για οποιοδήποτε άλλη αιτία (που δεν αφορά κατασκευαστικό ελάττωμα – πρόβλημα, λάθος της Εταιρείας και ισχύει μόνο για μη προσωποποιημένα προϊόντα) π.χ. επειδή ο Πελάτης άλλαξε γνώμη κλπ τότε έχουμε υπαιτιότητα Πελάτη και το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον πελάτη. Επίσης στην περίπτωση αυτή, όπου δηλαδή η επιστροφή γίνεται με υπαιτιότητα του Πελάτη και όχι με υπαιτιότητα της Εταιρείας, ο Πελάτης χρεώνεται με το ποσό των 10€ συν ΦΠΑ εφόσον επιθυμεί επιστροφή χρημάτων. Το ποσό αυτό αφορά το ελάχιστο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της διαδικασίας επιστροφής καθώς και της επιστροφής των χρημάτων. Αν ο Πελάτης επιθυμεί να πιστωθεί ο λογαριασμός του τότε η χρέωση των 10€ συν ΦΠΑ δεν ισχύει και ισχύει χρέωση 5€ συν ΦΠΑ που αφορά το ελάχιστο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της διαδικασίας επιστροφής και πίστωσης του λογαριασμού του πελάτη.

Ο Πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν καθώς και την ειδική συσκευασία αυτού (εάν υπάρχει) στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Εάν η ειδική συσκευασία του προϊόντος (εάν υπάρχει) υπέστει φθορά από τον Πελάτη τότε η επιστροφή δε γίνεται δεκτή. Επίσης ο Πελάτης υποχρεούται να συσκευάσει και να αποστείλει το προϊόν σε συσκευασία που θα προφυλάσει το προϊόν και δεν θα επιτρέπει να χτυπηθεί ή να υποστεί ζημιά κατά την μεταφορά ούτε αυτό ούτε η τυχόν ειδική συσκευασία αυτού. Αν το προϊόν δεν συσκευαστεί σωστά από τον Πελάτη και υποστεί ζημιά κατά την μεταφορά εξαιτίας μη κατάλληλης συσκευασίας ή αν δεν επιστραφεί στην ίδια κατάσταση με την οποία παραλήφθηκε ή αν είναι χρησιμοποιημένο τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί με το κόστος του προϊόντος.
Μαζί με το προϊόν ο Πελάτης οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς, καθώς και το ειδικό «έντυπο επιστροφής». Αν αυτά δεν συμπεριληφθούν τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

Μετά την επιστροφή του προϊόντος, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους σχετικά με την επιστροφή τότε:
Στην περίπτωση που η επιστροφή γίνεται εξαιτίας υπαιτιότητας της Εταιρείας το προϊόν που επιστράφηκε θα ελεγχθεί και θα σας ενημερώσουμε με email. Εφόσον αποδεικνύεται η υπαιτιότητα της Εταιρείας, η Εταιρεία αναλαμβάνει είτε να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή να πιστώσει τον λογαριασμό του Πελάτη ή να επιστρέψει στον Πελάτη το ποσό που του αναλογεί (τυχόν αφαίρεση εξόδων μεταφοράς κλπ). Ανάλογα με την περίπτωση η Εταιρεία θα αποφασίσει αν θα κάνει αντικατάσταση προϊόντος, πίστωση λογαριασμού ή επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη. Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η υπαιτιότητα της Εταιρείας θα σας ενημερώσουμε με email στο οποίο θα αναφέρονται επακριβώς οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει υπαιτιότητα της Εταιρείας.
Στην περίπτωση που η επιστροφή γίνεται εξαιτίας υπαιτιότητας του Πελάτη το προϊόν που επιστράφηκε θα ελεγχθεί και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους σχετικά με την επιστροφή, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό που του αναλογεί ή θα πιστώσει τον λογαριασμό του, ανάλογα με το τι έχει επιλέξει ο Πελάτης στο ειδικό «έντυπο επιστροφής». Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της επιστροφής καθώς και για τυχόν έξοδα μεταφοράς,  τυχόν τραπεζικά έξοδα κλπ.

Σε κάθε περίπτωση που θα αποφασιστεί να γίνει επιστροφή χρημάτων, αυτή θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη, τον οποίο ο Πελάτης θα έχει συμπληρώσει στο ειδικό «έντυπο επιστροφής». Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν πάντα τον Πελάτη.

Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προς επιστροφή προϊόντα είναι: Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 42, Τ.Κ. 72300, Σητεία Κρήτης.

Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης δεν μείνει ευχαριστημένος από τον σχεδιασμό της μακέτας μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της προκαταβολής. Αν ο Πελάτης δεν εγκρίνει την μακέτα τότε αφού εξηγήσει με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους δεν εγκρίνει την μακέτα (όχι π.χ. δε μου αρέσει) και εξηγήσει με σαφήνεια το τι θέλει (όχι π.χ. θέλω κάτι ωραίο) η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και τα “θέλω” του Πελάτη προκειμένου να σχεδιάσει την μακέτα που ζητάει ο Πελάτης. Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης δεν ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα τότε η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Πελάτη το 100% της προκαταβολής που έχει καταβάλει. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου η μακέτα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τα “θέλω” του Πελάτη αλλά ο Πελάτης άλλαξε γνώμη. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με τυχόν τραπεζικά έξοδα.